Tanulságos, érdekes vagy vicces mondások a tőzsdével kapcsolatban

Wall Street-i mondások

A Wall Street-i mondások, szállóigék a maguk egyszerűségével és tömörségével az elmúlt generációk tapasztalatát és bölcsességét közvetítik felénk.

"A stock and a company are not always the same thing." (Egy részvény és egy vállalat sokszor két külön dolog.) - Ami arra utal, hogy az árfolyamok nem mindig úgy viselkednek, mint ahogy azt a cég fundamentumainak változása indokolná.

"A stock is only worth what someone is willing to pay." (Egy részvény csak annyit ér, amennyit adnak érte.) - Vagyis a részvény árát a piac határozza meg, és nem az elemzők vagy vállalatvezetők.

"Buy the rumor, sell the news." (Pletykára vegyél, és hírre adjál.) - Gyakran pletykákra emelkedik egy részvény árfolyama, és mikor kijön végre a jó hír, az árfolyam esni kezd; alapvető tanulság.

"Buy when there is blood on the streets." (Akkor vásárolj, amikor vér folyik az utcán.) - Pánik idején érdemes vásárolni.

"The trend is your friend." (A trend a barátod.) - Magáért beszél, álljunk a trenddel egy irányban, persze csak addig, amíg nincs extrém pánik vagy lelkesedés.

"Nothing has a straight line up or down." (Semmi sem emelkedik vagy esik örökké.) - Vagyis minden trend egyszer véget ér.

"A bullish market is born amid pessimism, grows up under skepticism, matures with optimism and dies with euphoria." (A bikapiac pesszimizmusban születik, kétkedés alatt nő, optimizmusban érik meg és az eufóriával hal meg.) - Egy piaci emelkedés pontos pszichoanatómiája.

"When in doubt, get out." (Ha kétségeid vannak, szállj ki.) - Vagyis ha kétségeink vannak egy papírral kapcsolatban, hallgassunk a megérzéseinkre, és szálljunk ki.

"Sell in May and go away." (Adj el májusban, és utazz el.) - Ez a mondás arra utal, hogy a tőzsdei emelkedések nagy része jellemzően november és április között zajlik, míg május és október között általában kevesebbet emelkednek a tőzsdék. (lásd CHARTOK)

H i r d e t é s

"Never meet a margin call." (Sose tégy eleget egy fedezetpótlási felhívásnak.) - Ez a megfogalmazása annak, hogy ne higítsunk. Ha még több pénzt kér a brókercég a veszteségeink fedezésére, zárjuk le a pozíciót, mert azt jelenti, hogy a piac nem arra megy, amerre gondoltuk.

"Don't fight the tape!" (Ne ellenkezz a piaccal!) - A piacnak mindig igaza van, ne akarjunk vele szemben harcolni.

"Wall Street grave yards are littered with those who were dead right...too early." (A Wall Street-i temető tele van olyanokkal, akiknek teljesen igazuk volt...túl korán.) - Az időzítés minden. Csak akkor vegyünk fel pozíciót, ha a piac már igazolta, hogy a trend megfordult.

Jesse Livermore idézetek

"There is only one side to the stock market; and it's not the bull side or the bear side, but the right side." - A piacnak csak egy oldala van, és ez nem a bikák vagy a medvék oldala, hanem a helyes oldal.

"Only the game can teach you the game." - Csak a játék maga taníthat meg a játékszabályokra.

"It isn't as important to buy as cheap as possible as it is to buy at the right time." - Fontosabb a megfelelő időben vásárolni, mint a lehető legolcsóbban vásárolni.

"Profits take care of themeselves, losses never do." - A profit gondoskodik magáról, a veszteség viszont soha. - A stop-loss jelentősége.

"A loss never bothers me after I take it. I forget it overnight. But being wrong - not taking the loss - that is what does damage to the pocketbook and to the soul." - A veszteség sose zavar, ha realizálom. Elfelejtem másnapra. De rosszul dönteni, és nem realizálni a veszteséget, ez az ami megmérgezi a pénztárcát és a lelket.

"My losses have taught me that I must not begin to advance until I am sure I shall not have to retreat. But if I cannot advance I do not move at all. " - A veszteségeim megtanítottak arra, hogy sose vállaljak fel egy pozíciót addig, amíg meg nem győződöm róla, hogy nem kell visszavonulót fújnom. Ha nem mozdulhatok, inkább nem teszek semmit.

"Throughout all my years of investing I've found that the big money was never made in the buying or the selling. The big money was made in the waiting." Hosszú, sok évnyi befektetés közben megtanultam, hogy a nagy pénz nem a folytonos adás-vételből származik. A nagy pénzt mindig a várakozás alatt keresik.

"All through time, people have basically acted and reacted the same way in the market as a result of: greed, fear, ignorance, and hope." - Az idők során az emberek alapvetően mindig ugyanazokból az okokból kifolyólag cselekedtek a piacon: kapzsiság, félelem, tagadás és remény.

Idézetek másoktól

"If you want to understand today, you have to search yesterday." - Ha meg akarod érteni a mát, kutasd a tegnapot.
Pearl S. Buck

"History seldom repeats itself, but if often rhymes." - A történelem ritkán ismétli önmagát, de gyakran rímel.
Mark Twain

"A setback is the opportunity to begin again more intelligently." - Minden kudarc egy lehetőség az intelligensebb újrakezdésre.
Henry Ford

"The art of being wise is in the art of knowing what to overlook." - A bölcsesség művészete abban rejlik, hogy tudjuk, mit kell figyelmen kívül hagyni.
William James

"A wise man turns chance into good fortune." - Egy bölcs ember a szerencséből vagyont kovácsol.
Thomas Fuller

"Knowledge of what is possible is the beginning of happiness." - Tudni, hogy mi lehetséges, a boldogság kezdete.
George Santaya

Vicces idézetek

"October. This is one of the peculiarly dangerous months to speculate in stocks in. The others are July, January, September, April, November, May, March, June, December, August, and February." - Október. Egyike azon hónapoknak, amikor különösen veszélyes részvényekkel spekulálni. A többi a július, január, szeptember, április, november, május, március, június, december, augusztus és február.
Mark Twain

"I can calculate the motions of heavenly bodies, but not the madness of people." - Ki tudom számítani az égitestek mozgását, de az emberi őrületet nem.
Isaac Newton

"Money is better than poverty, if only for financial reasons." - A pénz jobb, mint a szegénység, már csak anyagi okokból is.
Woody Allen

"The market indices have correctly predicted nine of the last four recessions." - A tőzsdeindexek helyesen jeleztek előre kilencet az elmúlt négy recesszióból.
ismeretlen