Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.)

A 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (röviden Tpt.) szabályozza a hazai tőkepiacot és annak szereplőit. A törvény többek között tartalmazza az értékpapírok előállításának szabályait (III. fejezet), az értékpapírok forgalomba hozatalára és szabályozott piacra történő bevezetésének szabályait (IV. fejezet), a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségeket (V. fejezet), a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés szabályait (VII. fejezet), a befektetési szolgáltatási tevékenységgel összefüggő szabályokat (XVI. fejezet), az értékpapír kölcsönzés szabályait (XVIII. fejezet), a bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás szabályait (XXI. fejezet), a Befektető-védelmi Alap (BEVA) működésére vonatkozó szabályokat (XXIV. fejezet), a kockázati tőkelapokra és alapkezelőkre vonatkozó szabályokat (XXXI/A-B fejezet), a tőzsdére vonatkozó szabályozást (XXXII-XLI. fejezet), az elszámolóházi és értéktári tevékenységre vonatkozó szabályokat (XLII-L. fejezet) és a felügyeletre vonatkozó szabyálokat (LIII-LVI. fejezet).

A Tpt.-n túlmenően a legfontosabb jogszabályok a befektetési területen a következők:
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bit.)
A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (Bat.)
A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.)
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.)
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.)
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (MNB tv.)
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (Psztv.)

Kapcsolódó szócikkek:
Befektetési alapkezelő
Befektető-védelmi Alap (BEVA)
Értékpapír
Központi Elszámolóház és Értéktár (KELER)
Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF)
Tőzsde

Vissza a lexikonhoz