Közgyűlés (General Meeting)

Minden részvénytársaság tart évente egyszer egy éves rendes közgyűlést (angolul AGM = annual general meeting), amelyen rendszerint elhangzik a menedzsment, az igazgatóság, a felügyelő bizottság és könyvvizsgáló beszámolója a tavalyi évről, valamint a menedzsment tájékoztatást nyújthat az aktuális év várható eseményeiről. Továbbá döntés születik az előző évben megtermelt nyereség felhasználásáról is, vagyis hogy azt a cég eredménytartalékába helyezzék vagy osztalékként kifizessék. A közgyűlés választja meg a társaság igagatótanácsát, felügyelő bizotsságát és könyvvizsgálóját. A közgyűlés döntése szükséges továbbá számos, a Gazdasági törvényben (Gt.) előírt esetben, különös tekintettel a társaság alapszabályának módosítására vonatkozóan.

Az éves közgyűléseken túlmenően egy társaság tarthat rendkívüli közgyűléseket (angolul EGM = extraordinary general meeting) is, hogy nagy jelentőségű (közgyűlés hatáskörébe rendelt), de sürgős esetekben a részvényesek jóváhagyását kérje.

A közgyűléseken minden szavazati jogot biztosító részvény birtokosa részt vehet, azon felszólalhat és szavazhat, de ehhez előzőleg regisztrálnia kell magát. A regisztrációs folyamat leírása minden közgyűlési meghívóban megtalálható, amelyet a társaság a közgyűlés előtt időben közzétesz a hivatalos közzétételi helyeken (így a honlapján is).

A közgyűlési szezon jellemzően tavasszal zajlik az éves beszámoló elkészítése után.

Kapcsolódó szócikkek:
Eredeménytartalék
Részvény
Osztalék

Vissza a lexikonhoz