Kockázat (Risk)

A kockázat a befektetések világában azt jelenti, hogy egy adott befektetési eszköz (pl. részvény, állampapír, stb.) várható hozama mekkora tartományban mozog. Pl. 0% és 10% között, vagy -20% és +20% között, vagy 6 és 8% között, satöbbi. Minél kisebb tartományban mozoghat a várható hozam, annál kevésbé kockázatos a befektetés. Statiszkai szempontból nézve a kockázat nem más, mint egy eszköz múltbeli hozamainak szórása.

A tőzsdén azonban a szórás helyett a volatilitás kifejezés terjedt el. A kockázatos eszközök nagyobb szórással, azaz nagyob volatilitással rendelkeznek, mint az alacsony kockázatú (alacsony volatilitású) eszközök. A különböző befektetési eszközök kockázati besorolásáról bővebben a Befektetések alapszabályai c. oktató anyagban olvashat.

Alapvető szabály, hogy magasabb hozamot csak magasabb kockázat vállalása mellett lehet elérni. Az állítást megfordítva azt mondhatjuk, hogy magasabb kockázat felvállallása esetén magasabb hozamot várunk el a befektetéstől, ezt a pluszt kockázati prémiumnak (risk premium) nevezzük. A részvénypiacok kockázati prémiuma például magasabb, mint a kötvénypiacé, mivel a részvénypiacok kockázata meghaladja a kötvénypiacét. Az elvárt hozam tehát a kockázatmentes hozam + elvárt kockázati prémium (expected risk premium).

A különböző kockázatokat a kockázatok eredetének megfelelően többek között a következő típusokról beszélhetünk.
Árfolyamkockázat (Price risk) - magától értetődően abból fakad, hogy az eszköz árfolyama változik; több tételre bontható: egyedi és rendszer kockázatra
Devizakockázat (FX risk) - ha más devizában kibocsátott értékpapírról van szó, az árfolyamkockázaton túlmenően a forint és a másik deviza közötti árfolyam kockázata egy plusz kockázatot jelent
Egyedi kockázat (Unsystematic risk) - az árfolyamkockázat azon része, mely a piaci rendszerkockázat felett az egyedi eszközhöz tartozik, és a diverzifikáció segítségével elminálható
Működési kockázat - olyan kockázatok, melyek a közreműködő cég(ek) működésének hibájából fakadnak
Nem-fizetési kockázat (Default risk) - az adós nem-fizetésének kockázata, pl. hogy egy ország vagy egy vállalat nem fizeti ki az esedékes kamatot vagy tőkét a kötvény után
Országkockázat (Country risk) - az adott országba való befektetés kockázata (átfedés a politikai kockázattal)
Partnerkockázat (Counterparty risk) - az ügylet elszámolása során a másik fél esetleges nem teljesíte (pl. végelszámolás, csőd stb miatt)
Politikai kockázat (Political risk) - politikai eredetű kockázatok, pl. szabályozás, adózás megváltoztatása, katonai puccsok stb
Rendszerkockázat/Piaci kockázat (Systematic risk) - az adott piacba való befeketetés kockázata, pl. részvénypiaci kockázatot futunk minden részvény megvásárlásánál

Kapcsolódó szócikkek:
Diverzifikáció
Kockázatmentes hozam
Volatilitás

Vissza a lexikonhoz