Jövőérték (Future Value)

Röviden

Egy jelenlegi befektetés jövőbeni értéke.

Bővebben

Egy jelenlegi befektetés jövőbeni értéke. Például egy 100 000 forintos bankbetét 1 év múlvára vonatkozó jövőértéke 10%-os kamatláb mellett: 100 000 x 1,1 = 110 000 forint.

Számítása egyszerű. Ha nincs kamatos kamat, azaz egy periódusból áll a befektetési időszak, akkor a lineáris kamatszámítást használjuk, míg több periódusból álló időszak esetén a kamatos kamat számítást.

A képlet egyszerű:
Jövőérték = Befektetés x (1 + kamatláb ^ periódusok száma)
Nagyon fontos, hogy a kamatláb a periódusra vonatkozó kamatláb, tehát ha havi periódusokkal számolunk, akkor az éves kamatláb 1/12-ed részével kell számolnunk, ha féléves periódusokkal, akkor az éves kamatláb felével, és így tovább.

Példa1: 100 000 forintot bankbetétbe helyezünk 3 hónapos lekötéssel 12%-os kamat mellett. Mennyi a jövőérték? A képlet alapján: 100 000 Ft x (1 + (12% / 4) ^ 1) = 103 000 Ft. Mivel 3 hónapról van szó, azaz negyedévről, az éves kamatláb egynegyedével kell számolnunk, és mivel csak egy periódus van, nincs kamatos kamat sem.

Példa2: 100 000 forintot két évre fektetünk be évi 10%-os kamat mellett, éves tőkésítéssel (azaz évente írják jóvá a kamatot). Mennyi a jövőérték? A képlet alapján: 100 000 Ft x (1 + 10% ^ 2) = 121 000 Ft.

A jövőérték ellentéte a jelenérték, mely a jövőértékből számítja a jelenértéket.

Alternatív gondolat

A jelenérték és jövőérték fogalma a kamat fogalmán alapszik, vagyis hogy a pénznek van időértéke. A koncepció abból fakad, hogy a világban minden élő dolog gyarapszik, a tehén fial, a virág magot hoz. Vagyis ha a pénz közvetítőeszköz élő és gyarapodó dolgok értékének kifejezésére, a pénznek is fialnia kell.

Természetesen ezzel a felfogással lehet vitatkozni, hiszen ez a megközelítés az élő dolgokkal való foglalatosságtól von el tőkét, időt, munkát, sőt végső soron lehetőséget teremt arra, hogy mindent pénzre váltsunk, és a természettől teljes mértékben eltávolodjunk, élelmet ne termeljünk. Ezzel szemben áll az alternatív közgazdaságtanban szereplő negatív kamat koncepciója, ami a pénz elköltésére ösztönzi a gazdaság szereplőit.

Kapcsolódó szócikkek:
Évesített (annualizált) hozamok
Jelenérték

Vissza a lexikonhoz