Jelenérték (Present Value)

Röviden

A jelenérték egy adott jövőbeni pénzösszeg jelen időbeni értékét jelenti.

Bővebben

A jelenérték egy adott jövőbeni pénzösszeg jelen időbeni értékét jelenti. A jelenérték a jövőbeni értéknél mindig alacsonyabb, mert az idő múlásával a jelenben befektetett tőke többet fog érni, mivel kamatoztatható. A jelenérték felszorozva a hozammal/kamattal a jövőérték. A jelenértékét pedig úgy számítjuk ki, hogy a jövőbeni ismert, vagy várt kifizetések értékét csökkentjük (diszkontáljuk) az adott időszakra elvárt hozammal.

Képletszerűen:

,
ahol PV a jelenérték, C az ismert jövőbeni összeg, r a kamatláb vagy elvárt hozam, és t pedig a jövőérték kifizetéséig hátralévő idő, évben kifejezve.

Példa: Hány forintot kell bankbetétbe helyeznünk most ahhoz, hogy egy év múlva 220 000 forintot kapjunk, a kamatláb pedig 10%? A választ egyszerűen megkaphatjuk a fenti képletbe behelyettesítve: 200 000 forintot

A jelenérték-számítás a pénzügyi számítások alfája és ómegája, felhasználási területe igen széles. Ennek a képletnek a kibővített formájával számolják az örökjáradékok, az életjáradékok, és a kötvények értékét, de ezen a képleten alapul a legtöbb befektetés- és részvény-értékelési módszer is, hiszen minden befektetés a jövőbeni kifizetésék jelenértékét kell hogy tükrözze a jelenben elméletileg.

Részvény-értékelésnél a jövőbeni kifizetés lehet az osztalék (DDM - Dividend Discount Model), de lehet egy bonyolultabb érték is; a vállalat számára elérhető készpénz (FCFF - Free Cash Flow to Firm). Ez utóbban alapszik a DCF (Discounted Cash Flow) modell is, ami a fundamentális elemzés legfontosabb és legtudományosabb módszere. Azonban a metódus nagy hibája, hogy sem a jövőbeni FCFF számok, sem a jelenérték-számításhoz használt diszkont faktor (a fenti képletben az r) nem jelezhető előre nagy biztonsággal. Bővebben a fundamentális elemzés módszereiről az Oktatási anyag 3. leckéjében olvashat.

Alternatív gondolat

A jelenérték és jövőérték fogalma a kamat fogalmán alapszik, vagyis hogy a pénznek van időértéke. A koncepció abból fakad, hogy a világban minden élő dolog gyarapszik, a tehén fial, a virág magot hoz. Vagyis ha a pénz közvetítőeszköz élő és gyarapodó dolgok értékének kifejezésére, a pénznek is fialnia kell.

Természetesen ezzel a felfogással lehet vitatkozni, hiszen ez a megközelítés az élő dolgokkal való foglalatosságtól von el tőkét, időt, munkát, sőt végső soron lehetőséget teremt arra, hogy mindent pénzre váltsunk, és a természettől teljes mértékben eltávolodjunk, élelmet ne termeljünk. Ezzel szemben áll az alternatív közgazdaságtanban szereplő negatív kamat koncepciója, ami a pénz elköltésére ösztönzi a gazdaság szereplőit.

Kapcsolódó szócikkek:
Jövőérték

Vissza a lexikonhoz