Hozam (Return, Yield)

Hozam 1. (Return)

Röviden

Hozamnak nevezünk egy pénzügyi terméken elért nyereséget/veszteséget.

Bővebben

Hozamnak nevezünk egy pénzügyi terméken elért nyereséget/veszteséget. Leggyakrabban a tartási időszak alatti teljes hozamot (Holding Period Return = HPR) számolják, ami megegyezik a tartási időszak alatti árfolyamnyereséggel és a tartási időszak alatt befolyt, az eszközből származó jövedelemmel (pl. osztalék, kamatbevétel stb.). Pl. részvény esetén a képlet egyszerűen:

Példa: Ha 100 forinton vettünk egy részvényt, amit 120 forinton adunk el, és közben 10 forint osztalékot fizetett ki a részvény, akkor összesen 30 forintot kerestünk 100 forinton, vagyis a hozamunk 30%.

Általában nominális hozamról beszélünk, azaz a tényleges elért hozamról, de lehet számítani reálhozamot is, ami a nominális hozam és az infláció közötti különbség (azaz az inflációt levonva a nominális hozamból, a pénzromlás mértéke fölötti hozamot mérjük), illetve relatív hozamot is, ami a nominális hozam és a benchmark közötti különbség (azaz a benchmark hozamot levonva a nominális hozamból, a termék hozzáadott hozamát mérjük).

Példa1: Ha a nominális hozamunk 9% volt, az infláció pedig 3%, akkor a reálhozamunk 6%. Ez egy leegyszerűsített, de a gyakorlati életben helytálló számítás. A teljesen helyes képlet (1+reálhozam)x(1+infláció)=(1+nominális hozam) lenne.

Példa2: Ha egy befektetési alap éves hozama 21%, a benchmark pedig 23%-ot hozott, akkor az alap relatív hozama -2%. Ez egy leegyszerűsített, de a gyakorlati életben helytálló számítás. A teljesen helyes képlet (1+relatív hozam)x(1+benchmark hozam)=(1+nominális hozam) lenne.

Hozam 2. (Yield)

Röviden

Kötvény vagy állampapír hozamszintje.

Bővebben

A "hozam" szó nagyon gyakran vonatkozik a kötvényektől elvárt hozamra is. Pl. amikor azt mondjuk, hogy a "hozamok estek", akkor a kötvénypiaci hozamokról van szó. Ebben az esetben a hozam alatt azt a hozamot értjük, amin a kötvény kereskedik, azaz a jelenlegi árfolyamon mekkora hozamot biztosít a kötvény. Alapvető összefüggés, hogy a kötvénypiaci hozamok esése, a kötvényárak emelkedésével, a hozamok emelkedése pedig a kötvényárak esésével jár együtt.

Kapcsolódó szócikkek:
Állampapír (kötvények)
Benchmark
Infláció
Osztalék
Részvény

Vissza a lexikonhoz