Éves jelentés (Annual Report)

A részvénytársaságok minden üzleti évről éves jelentést kötelesek készíteni és közzétenni, amit egy független könyvvizsgáló auditál, és hitelesít. Az éves jelentés tartalmazza az üzleti évre vonatkozó főbb pénzügyi kimutatásokat (eredménykimutatás, mérleg és cash flow kimutatás) és a hozzájuk fűződő jegyzeteket, valamint szöveges formában beszámol az elmúlt év üzleti tevékenységéről. Az éves jelentés a legfontosabb dokumentum, amit egy tőzsdei társaság készít. Az üzleti év folyamán negyedéves vagy féléves időközönként gyorsjelentéseket (flash report vagy interim report) is közzétesznek a társaságok.

Kapcsolódó szócikkek:
Portfolió

-->

Vissza a lexikonhoz