Értékpapír (Security)

Az értékpapír a Tpt. szerint minden "a forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő pénzügyi eszköz".

Kicsit konkértabban az értékpapír egy okirat, amely valamilyen jogot (tulajdonjogot (részvény), hitelviszonyt (kötvény), vagy dologi jogot (közraktárjegy)) testesít meg oly módon, hogy e jogot az értékpapír nélkül sem gyakorolni, sem átruházni, sem bizonyítani nem lehet.

Az értékpapírok ma már nem fizikai, kinyomtatott formában léteznek, hanem ún. dematerializált (elektronikus) formában. A dematerializált értékpapírokat értékpapírszámlán lehet csak nyilvántartani.

Kapcsolódó szócikkek:
Értékpapírszámla
Kötvény
Részvény
Tőkepiaci törvény (Tpt.)

Vissza a lexikonhoz