Angol-magyar befektetési szószedet

A-B

absolute returnabszolút hozam
accountszámla
accountantkönyvelő
accountingkönyvelés
accredited investorakkreditált befektető
after taxesadózás utáni
allocationallokáció, leosztás
alphaalfa
amortizationamortizáció
analysiselemzés
analystelemző
annual reportéves beszámoló, éves jelentés
annualizedannualizált, évesített
aquisitionakvizíció, felvásárlás
arbitragearbitrázs
arbitrageurarbitrazsőr
askeladási ajánlat
asseteszköz
asset allocationeszközallokáció
asset classeszközosztály
asset valueeszközérték
assetseszközök
assets under managementkezelt vagyon
auctionaukció
auditedauditált, hitelesített
austeritymegszorítás
averageátlag
average priceátlagár
balance sheetmérleg, mérlegkimutatás
bankruptcycsőd
baroszlop
bar chartoszlopdiagram
base ratealapkamat
basis point (bp)bázispont
basis riskbázis kockázat
bear marketmedvepiac
before taxesadózás előtti
benchmarkbenchmark, referencia-index
betabéta
bidvételi ajánlat
blue chipblue chip
board of directorsigazgatótanács
Bollinger BandBollinger szalag
bondkötvény
book valuekönyvszerinti érték
borrowkölcsön vesz
brokerbróker, üzletkötő
brokerage firmbrókercég
brokerage housebrókercég
bubblebuborék
budgetköltségvetés
bull marketbikapiac
buyvesz, vásárol
buyoutkivásárlás

C

call1. lehív 2. (opció esetén) vételi
callablelehívható
candlestickgyertya
capitaltőke
capital adequacytőkemegfelelés
capital markettőkepiac
cashkészpénz
cash flowkészpénz-áramlás
cash flow from operationsműködési cash flow
central bankközponti bank, jegybank
CFD (Contract For Difference)CFD
chartgrafikon, chart
chief executive officer (CEO)vezérigazgató
chief financial officer (CFO)pénzügyi igazgató
chief investment officer (CIO)befektetési igazgató
chief operating officer (COO)operációs igazgató
clearingklíring
closezárás, zár
closed-endzártvégű
closing (price)záró(ár)
coffeekávé
collateralzálog, fedezet
commentarykommentár
commissionjutalék
committeebizottság
commodities exchangeárutőzsde
commodityáru
common equitytörzsrészvény
competitorversenytárs
compositekompozit
consolidatedkoszolidált
consumer price index (CPI)fogyasztói árindex
contractkontraktus (tőzsdén), szerződés (hétköznapi életben)
convertibleátváltható
copperréz
core inflationmaginfláció
cornkukorica
corporate taxtársasági adó
correctionkorrekció
cost cuttingköltségcsökkentés
counterparty riskpartnerkockázat
cover1. zárás (pozícióé) 2. követés (elemző készít róla elemzést)
crashkrach, összeomlás
credit cardhitelkártya
credit ratinghitelbesorolás, hitelminősítés
credit rating agencyhitelminősítő
crude oil(nyers)olaj
cumulativekummulált
currencydeviza
currency pairdevizapár
current accountfolyó fizetési mérleg
cyclical stocksciklikus részvények

D-E

daytradedaytrade, napon belüli ügylet
dealerbróker, üzletkötő
debit cardbetéti kártya
debtadósság
debtoradós
defaultnem-fizetés
defensive stocksdefenzív részvények
deficitdeficit, hiány
deflationdefláció
deleveragingtőkeáttétel csökkentése
demandkereslet
depositbetét
depositary receiptletéti jegy
depreciationértékvesztés
derivative1. (melléknév) derivatív, származtatott, származékos 2. (főnév) derivatíva, származtatott ügylet
desinflationdezinfláció
developed marketfejlett piac
dilutedhigított
discountdiszkont
discount factordiszkontfaktor
discounted cash flowdiszkontált cash flow
diversificationdiverzifikáció
diversifydiverzifikál
dividendosztalék
dividend policyosztalékpolitika
dividend yieldosztlékhozam
downgradeleminősít, leminősítés
downpaymentönrész
downside riskleértékelődési kockázat
durationduráció (kötvény átlagos hátralévő futamideje)
E dayE nap
earningseredmény, nyereség
easinglazítás
economies of scaleméretgazdaságosság
emerging marketfejlődő piac
entry pointbelépési pont
entry signalbelépési jelzés
equityrészvény
estimatedbecsült
ex-dividend dateex-dividend nap (az első nap, amikor az osztlékszelvény nélkül forog a részvény)
excercise priceopció lehívási ára
executionvégrehajtás
exit pointkilépési pont
exit signalkilépési jelzés
exponentialexponenciális
extarnalitiesexternáliák

F-H

factsheetadatlap
fair valuevalós érték
feedíj
fiscal policyfiskális v. gazdaságpolitika
flash reportgyorsjelentés
flatteninglaposodás, flattening
floorparkett
forecast1. (főnév) előrejelzés 2. (ige) előrejelez
foreclosure(el)árverezés
foreign exchangedeviza
forexdeviza
forward1. előremutató (pl. P/E) 2. forward ügylet
foundationalapítvány
free floatközkézhányad
fund1. alap 2. összeg
fund manageralapkezelő
fund of fundsalapok alapja
fundamental analysisfundamentális elemzés
fundamentalsfundamentumok
future valuejövőérték
futuresfutures (határidős ügylet)
garantueed fundgarantált alap
general meetingközgyűlés
goldarany
government securitiyállampapír
grossbruttó
gross domestic product (GDP)bruttó hazai össztermék, GDP
growthnövekedés
GTC (Good Till Cancelled)GTC, visszavonásig érvényes (VVÉ)
headcountlétszám
heating oilfűtőolaj
hedgefedezni
hedge fundhedge fund
hedgingfedezés
helath care fundegészségpénztár
high yieldhigh yield (kockázatos, magas hozamú kötvények)
home equity loanszabadfelhasználású jelzáloghitel

I-L

illiquidillikvid (korlátozottan forgalomképes)
income statementeredménykimutatás
indexindex
index trackingindexkövető
indicatorindikátor, mutató
inflationinfláció
initial marginalapletét
initial public offering (IPO)IPO, elsődleges nyilvános forgalombahozatal
insiderbennfentes
installmenttörlesztő részlet
insurance policybiztosítási kötvény
interest1. kamat 2. érdekeltség
interest incomekamatbevétel
interest ratekamatláb
interimidőközi
interim reportIdőközi beszámoló, gyorsjelentés
intrinsic valuebelső érték
investbefektet
investmentbefektetés
investment bankbefektetési bank
investment bankerbefektetési bankár
investment fundbefektetési alap
investment gradeinvestment grade (befektetésre ajánlott)
investment policybefektetési politika
investment unitbefektetési jegy
investorbefektető
ISINISIN-kód, ISIN azonosító
junk bondbóvli kötvény, junk bond
labor marketmunkaerőpiac
lendkölcsön ad, hitelez
lenderhitelező
leveragetőkeáttétel
liabilitieskötelezettségek
limit orderlimitáras megbízás
liquidationlikvidálás
liquiditylikviditás
liquidity premiumlikviditási prémium
listedtőzsdén jegyzett
loanhitel
longlong, vételi
looseninglazítás
lossveszteség
lotkötési egység

M-O

management feealapkezelési v. vagyonkezelési díj
margemarzs
margin1. marzs (pl. profitmarzs) 2. fedezet, letét
margin callfedezetpótlási felszólítás
marketpiac
market capitalizationtőzsdei v. piaci kapitalizáció
market orderpiaci megbízás
market timingpiac időzítése
mergerösszeolvadás
momentummomentum
monetarymonetáris
monetary policymonetáris politika
money marketpénzpiac
monopolymonopólium
mortgagejelzálog
moving averagemozgó átlag
mutual fundbefektetési alap
natural gasföldgáz
netnettó
net asset value (NAV)nettó eszközérték
net present value (NPV)nettó jelenérték
newshír
OCO (one cancels the other) orderOCO megbízás
offereladási ajánlat
oligopolyoligopólium
opennyitás, nyitott, nyit
open interestkötésállomány
open-endnyíltvégű
operating incomeműködési bevétel
opportunity costalternatív költség
optionopció
ordermegbízás
outlookkilátás, kilátások
outperformfelülteljesít, jobban teljesít
overboughttúlvett
overpricedtúlárazott
oversoldtúladott
oversubscriptiontúljegyzés
overweighttúlsúlyozás

P-R

patternalakzat
pattern recognitionalakzat-felismerés
payout ratiokifizetési arány, kifizetési ráta
pension fundnyugdíjpénztár
pension plannyugdíjpénztár
per shareegy részvényre jutó
performance measurementteljesítmény mérés
point and figure (P&F)P&F diagram
portfolioportfólió
portfolio managerportfólió menedzser
positionpozíció
preferred equityelsőbbségi részvény
premiumprémium
present valuejelenérték
priceár, árfolyam
pricingárazás
primary delaerelsődleges forgalmazó
private bankprivát bank
profitprofit, nyereség
profit marginprofitmarzs
promptazonnali
proscpectustájékoztató (befektetési alapé)
protected fundtőkevédett alap
provisioningcéltartalékolás
provisionscéltartalékok
proxy votingproxy szavazás
put optionput v. eladási opció
quantitativekvantitatív
R&D (Research and Development)K+F (Kutatás és Fejlesztés)
rankrangsor
raw materialnyersanyag
real estateingatlan
real timevalós idejű
real...reál... (pl. reálhozam)
redeemvisszavált
redemptionvisszaváltás
refinancerefinanszíroz, refinanszírozás
reportjelentés, beszámoló
repurchase agreementrepó megállapodás, repó
researchelemzés
reservetartalék
retirement planningnyugdíjtervezés
returnhozam
return objectivehozamcél
revenueárbevétel
riskkockázat
risk aversionkockázatkerülés
risk premiumkockázati prémium
risk-freekockázatmentes
rumorpletyka

S

salesbevétel
saving(s)megtakarítás(ok)
screeningszűrés
securitizationértékpapírosítás
securityértékpapír
sellelad
sensitivity analysisérzékenység vizsgálat
sentimenthangulat
settlementelszámolás
share1. részvény 2. részesedés
share capitaljegyzett tőke
shareholderrészvényes
shareholder's equitysaját tőke
shortshort, rövidre eladás, eladási
short coveringshort covering, short zárás
short squeezeshort squeeze
silverezüst
similarity analysishasonlóság-elemzés
simple moving averageegyszerű mozgó átlag
soybeanszójabab
soybean oilszójabab-olaj
specialistspecialista
speculationspekuláció, találgatás
spin-offleválasztás
splitrészvénysplit, részvényfelosztás
split-upfeldarabolás
spot priceazonnali ár
spreadspread
spread bettingspread kereskedés
steepeningmeredekebbé válás, steepening
stochasticstochasztikus
stockrészvény
stock exchangetőzsde, részvénypiac
stock markettőzsde, részvénypiac
stop orderstop megbízás
stop-lossstop loss
strike priceopció lehívási ára
structured productstruktúrált termék
student loandiákhitel
subscriptionjegyzés
subsidiaryleányvállalat
sufficitszufficit, többlet
sugarcukor
supervisory boardfelügyelő bizottság
supplykínálat
surplustöbblet
synergyszinergia
systematic riskrendszerkockázat

T-Z

T dayT nap
takeoverfelvásárlás
takeover targetfelvásárlási célpont
taxadó
tax shieldadópajzs
technical analysistechnikai elemzés
ticklépésköz
tighteningszigorítás
total assetsmérlegfőösszeg
tracking errorkövetési hiba
trade (főnév)ügylet, üzlet, trade
trade (ige)kereskedni
traderkereskedő
tradingkereskedés, trading
trailing1. követő (pl. stop) 2. visszamutató (pl. P/E)
TreasuryTreasury (banké)
Treasury bill (T-bill)kincstárjegy
Treasury bond (T-bond)államkötvény
Treasury note (T-note)államkötvény
Treasury sharesaját részvény
trend1. (főnév) trend 2. (ige) trendel, trendben mozog
trusteeletétkezelő
turnoverforgalom
underlyingmögöttes, underlying
underperformalulteljesít, rosszabbul teljesít
underweightalulsúlyozás
unemploymentmunkanélküliség
unit-linkedunit-linked, befektetéshez kötött életbiztosítás
unsystematic risknem rendszer kockázat, egyedi kockázat
upgradefelminősít, felminősítés
upside potentialfelértékelődési potenciál
valuationértékelés, értékeltség
valueérték
value addedhozzáadott érték
value added tax (VAT)ÁFA
variation marginváltozó letét
venture capitalkockázati tőke
volatilevolatilis
volatilityvolatilitás
volumeforgalom
VWAP (Volume Weighted Average Price)VWAP, forgalommal súlyozott átlagár
wagebér
wealth managementvagyonkezelés
weightedsúlyozott
weighted average cost of capital (WACC)átlagos tőkeköltség, WACC
wheatbúza
withdrawkivon, kivesz
yieldhozam
yield curvehozamgörbe
zero-coupon treasury billdiszkont-kincstárjegy (dkj)
zinkcink